Read more

‘Tăng trưởng trong quá khứ của Việt Nam là tăng lượng chứ không tăng chất’

Theo GS Kenichi Ohno thuộc Viện nghiên cứu Chính sách Quốc gia (GRIPS), Nhật Bản, sự tăng trưởng chính của Việt Nam trong quá khứ là do số lượng chứ không phải chất lượng. Hiện tăng trưởng của Việt Nam chậm lại do năng suất lao động giảm đi. Sáng nay (11/1), Ban Kinh tế Trung […]

Read more

GS. Trần Văn Thọ: “Cái đơn giản không làm, Việt Nam cứ nghĩ tới Cách mạng 4.0 cao xa”

“Việt Nam cứ nghĩ tới cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 cao xa mà có những vấn đề đơn giản chúng ta không làm như muốn rút ngắn khoảng cách công nghệ với thế giới phải nhập khẩu công nghệ ứng dụng vào sản xuất”.  Gs. Trần Văn Thọ, Thành viên Tổ tư vấn Kinh […]

Read more

Diễn đàn kinh tế Việt Nam 2018: Tìm giải pháp tăng năng suất lao động

Việc đẩy mạnh công nghiệp hóa theo hướng hiện đại sẽ thu hút lao động dư thừa trong ngành nông nghiệp, làm cho năng suất lao động tăng nhanh. Tại Hội thảo chuyên đề “Cải thiện năng suất trong bối cảnh công nghiệp hóa” – một trong những sự kiện lớn nằm trong Diễn đàn […]